UNEL

Den Groupe de Coordination ass administrativ Organ vun der UNEL, an gett all Joers um Kongress gewielt. D'Aarbescht vum Grupp besteet doranner fir d'Fonktionnement vun der UNEL an domat haaptsächlech vun den Aarbeschtsgruppen ze garanteieren.

Den Groupe de Coordination besteet fir d’Joer 2019 aus folgenden Leit:

 

Porte-Paroles:

Vicky Reichling

étudiante en kinésithérapie, Fontys University of Applied Sciences (Pays Bas)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Estelle Née

étudiante en droit, Université du Luxembourg (Luxembourg)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Sécrétariat
:

Laura Dominicy (Secrétaire Générale)

élève du Lycée Aline Mayrisch Luxembourg (Luxembourg)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Jill Kries (Trésorière)

Doctorante en neurosciences cognitives, KU Leuven (Belgique)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.