UNEL

 • Stagegesetz Information

  Last updated: 09.06.20

  Dat neit Stagegesetz trëtt ab dem 09.06.20 a Kraaft no engem 2,5 järechen Prozess. Dëst Website déngt der Informatioun an der Opklärung, béi weideren Froen kontaktéiert w.e.g This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Mir schaffen och momentan un enger Englescher versioun (At the moment, we are working on an English version of the website)

 • Details about the new Internship law 7265:

  Background information:

  - The internship law was proposed by the former Minister of Labour Nicolas Schmit and ACEL in March 2018

  - It has been criticised by various stakeholders including UNEL (our positions can be found here) and amendments have twice been published

  - There were elections in October 2018 and a new minister of labour was elected: Dan Kersch

  - UNEL has met with the Minister, Corporations (UEL), Chamber for Employees (CSL) & ACEL to lobby for our demands

  - A compromise has been published on the 24.05.19 between the above-mentioned stakeholders: UNEL, the Minister, Corporations (UEL), Chamber for Employees (CSL) & ACEL. Whereas new amendments have been decided upon

  - This law regulates Internships conducted during high school or throughout university studies. Formation Professionelle (VET) is regulated through another law

  - This law HAS NOT YET been voted upon and HAS NOT YET BEEN ENACTED

  - Up to now, no details have been published regarding when the law will be voted upon and when it will be enacted

   

 • Detailer iwwert dat néit Stagengesetz 7265

  Hannergrond Informatiounen:

  - Gesetz gouf am März 2018 proposéiert vun der ACEL an dem fréieren Aarbechtsminister Nicolas Schmit

  - Et gouf kritiséiert vun diversen Acteuren ënner Anerem der UNEL (eis Positiounen fënnt een hei) an et goufen 2 mol Amendementer proposéiert

  - Et waren néi Wahlen am Oktober 2018 an en néien Aarbechtsminister gouf gewielt: den Dan Kersch

  - D’UNEL huet sech mam Minister, Patronat (UEL), Chambre de Salariés (CSL), & ACEL getraff fir iwwer eis Fuerderungen sech auszetauschen

  - Et ass en Accord publizéiert ginn den 24.05 zweschent Patronat (UEL), Chambre de Salariés (CSL), Ministère, ACEL & UNEL wou néi Amendementer festgehalen gouf

  - Gesetz reegelt Stagen déi wärend dem Lycée an dem Studium gemaach ginn. Formation professionelle ass iwwert en anert Gesetz gereegelt

  - Gesetz ass NACH NET gestëmmt an ass NACH NET AKRAAFTGETRUEDEN

  - Et sinn nach keng genau Informatiounen raus wini et gestëmmt gëtt oder akraaft trëtt mee et wärt nach dëst Joer sinn

 • Summary and Guidance Document Law 7265

  08.03.19

  UNEL Summary and Guidance Document Law 7265

   

  This document is just a guidance text, summarising our major points and clarifying our rationale to our amendments, which are very new proposals and have been recently published. This document is in English to be inclusive, in case some people do not understand Luxembourgish or French.

  Now a bit more information about the internship law, in March 2018 there was a law proposed by the former minister of labour. Unfortunately, a lot of stakeholders were not consulted, such as UNEL, but also labour unions. There was quite a bit of backlash considering the law proposal which explains why, even after a year, it still has not been passed yet. In addition, there were elections and a new minister of labour was appointed. We, as UNEL, appreciate the initiative to create a legal framework for internships, because, as of right now, there is a legal loophole. However, we are also disagreeing with the law proposal in its initial form as it enables exploitation, increases the risk of precarity among young people, does not ensure quality internships and lacks specification for both students and pupils. Hence, we are presenting our new proposals to amend this law and are meeting with different stakeholders and have already met with the new minister of labour on the 25th of February.

 • UNEL Guidance Text Loi 7265

                                                                                                        08.03.18

  UNEL Propositiounen Loi 7265: Stagen

  Dëst Dokument ass geduecht als guidance text, dat eis Haaptpunkten resuméiert an erkläert déi mer elo kierzlech publizéiert hunn.

  Hei nach puer Informatiounen zum Stagengesetz, et gouf am Mäerz 2018 proposéiert vum alen Aarbechts Minister an der ACEL. Leider goufen vill politesch Acteuren net gefrot, wéi zum Beispill Gewerkschaften (zb. OGBL) awer och d’UNEL. Des Gesetzespropose gouf kritiséiert vun diversen Acteuren, wat och géing erklären firwat et och no bal engem Joer nach ëmmer net gestëmmt gouf, et waren och Wahlen an en néien Minister ass elo zoustänneg fir d’Gesetz. Mir als UNEL fannen d’Initiativ gutt fir en legalen Kader ze schafen fir d’Stagen well et elo en vide juridique gëtt. Mee, mir sinn net averstanen mam Gesetz an senger initialer Form well et d’Ausnotzung vun Stagiairen erméiglecht zb als bëlleg Aarbechtskraaft, et erhéicht den Risiko fir Jonker an d’Aarmut ze falen, d'Qualitéit vun Stagen gëtt net garantéiert an et feelt un spezifeschen Detailer fir Schüler*innen an Studéirender. Dofir wëllen mer d’Gesetz nach änneren, hunn néi Proposen an treffen eis mat diversen politeschen Acteuren ënner anerem och mam Minister hunn mer eis den 25.02 getraff.

 • Stages : nouvelle année et nouvelles revendications pour l'UNEL

  Depuis l’élection du nouveau Groupe de Coordination en décembre 2018, l’UNEL a retravaillé ses revendications quant à la loi sur les stages, devenu le dossier prioritaire de l’année 2019. Ce travail a notamment englobé de nombreuses entrevues avec les différents acteurs de ce projet de loi, comme par exemple Monsieur le Ministre Dan Kersch, qui a reçu une délégation de l’UNEL le 25 février 2019. Les revendications de bases de l’UNEL n’ont pas changé : elles demandent toujours une rémunération plus juste et la prise en considération de la durée du stage dans le calcul de la période d’essai dans le cas d’une embauche. Néanmoins, plusieurs choses ont changé.

 • Keng Aarbecht ouni Bezuelung! Pas de travail sans rémunération !

  Keng Aarbecht ouni Bezuelung!

  Fir eng besser Bezuelung vun Stagiair*innen!

  Dei aktuell Regierung huet hiert Mandat mat Aschrenkungen fir dei Jonk ugetrueden an wärt mat enger weiderer ophaalen. 

  Sait 2007 gesinn mer eng alarmeirend Entwecklung, an där et schéngt wéi wann d'Aarbeschtsministeren parteiiwwergraifend keen Problem domadder hunn, prekär Aarbechtsverhältnisser fir Jonker ze légaliseieren. Deemols gouff geint den Gesetzestext 5611 gestreikt, deen als Konsequenz schlecht bezuelten Volontariaten wei och d’Contrat d'insertion à l'emploi hat. Mat den Kierzungen vum Cedies gouff dunn 2014 den Budget vun den Studeierenden weider verrengert. D'Jugendgarantie, eng eigentlech begréissenswert Mesure, gëtt genotzt fir d'Statistik vun der Jugendaarbechtslosegkeet ze verschéineren, andems dei Jonk an ënnerbezuelt Mesuren gestach ginn. D’Stagegesetz ass lo den nächsten Schrëtt.Dobai hat dës Koalitioun dach genau den Contraire versprach, an zwar eng jonk an progressiv Politik. D'UNEL huet Schwieregkeeten zegesinn, wei d'Kierzen vun den Boursen souwi d'gesetzlech festhaalen vun onbezuehlten oder schlecht bezuelten Stageplatzen als progressiv oder als jonk Politik kennen bezeechnet ginn.

 • "Es besteht noch viel Handlungsbedarf", UNEL zum Praktikagesetzestext

  Vor zwei Wochen präsentierte Arbeitsminister Schmit zusammen mit der Studierendenvertretung ACEL seinen Gesetzestext zur Reglementierung von Praktika – dies ohne Absprache mit der UNEL.

  Der vorgesehene Gesetzestext solle eine juristische Lücke füllen, so der Anspruch des Ministers und der ACEL. Demnach sollen nun Pflichtpraktika, die im Rahmen des Studiums durchgeführt werden, unbezahlt bleiben. Auch Praktikant*innen  die weniger als einen Monat arbeiten, müssen nun laut Gesetz nicht bezahlt werden. Ein- bis drei-monatige Praktika, welche nicht im Rahmen des Studien- oder Lehrplans durchgeführt werden,  sollen in Zukunft hingegen mit einem Drittel des Mindestlohns zu Buche schlagen, ab dem vierten Monat mit der Hälfte des nicht qualifizierten Mindestlohns.