UNEL

 

Last updated: 20.06

An English Version is also available please click here

Des Säit ass geduecht fir all Informatioun ze regruppéieren iwwert Corona an den Impakt op den Secondaire an d'Héischoul. Sie gëtt all Dag geupdated. Wann dir Informatiounen oder Initiaitven hutt déi dir nach net ob dëser Säit gesitt dann schreift eis iwwer FB oder ob des Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Background information:

- The internship law was proposed by the former Minister of Labour Nicolas Schmit and ACEL in March 2018

- It has been criticised by various stakeholders including UNEL (our positions can be found here) and amendments have twice been published

- There were elections in October 2018 and a new minister of labour was elected: Dan Kersch

- UNEL has met with the Minister, Corporations (UEL), Chamber for Employees (CSL) & ACEL to lobby for our demands

- A compromise has been published on the 24.05.19 between the above-mentioned stakeholders: UNEL, the Minister, Corporations (UEL), Chamber for Employees (CSL) & ACEL. Whereas new amendments have been decided upon

- This law regulates Internships conducted during high school or throughout university studies. Formation Professionelle (VET) is regulated through another law

- This law HAS NOT YET been voted upon and HAS NOT YET BEEN ENACTED

- Up to now, no details have been published regarding when the law will be voted upon and when it will be enacted

 

Fin décembre 2019, les membres de l’Union Nationale des Étudiant-e-s du Luxembourg se sont réunis pour leur congrès annuel. Un nouveau groupe de coordination a été élu pour l’année 2020, celui-ci est composé de Vicky Reichling (porte-parole), Estelle Née (porte-parole), Laura Dominicy (secrétaire) et Jill Kries (trésorière). C’est la troisième année consécutive que le groupe de coordination se compose uniquement de femmes.

Hannergrond Informatiounen:

- Gesetz gouf am März 2018 proposéiert vun der ACEL an dem fréieren Aarbechtsminister Nicolas Schmit

- Et gouf kritiséiert vun diversen Acteuren ënner Anerem der UNEL (eis Positiounen fënnt een hei) an et goufen 2 mol Amendementer proposéiert

- Et waren néi Wahlen am Oktober 2018 an en néien Aarbechtsminister gouf gewielt: den Dan Kersch

- D’UNEL huet sech mam Minister, Patronat (UEL), Chambre de Salariés (CSL), & ACEL getraff fir iwwer eis Fuerderungen sech auszetauschen

- Et ass en Accord publizéiert ginn den 24.05 zweschent Patronat (UEL), Chambre de Salariés (CSL), Ministère, ACEL & UNEL wou néi Amendementer festgehalen gouf

- Gesetz reegelt Stagen déi wärend dem Lycée an dem Studium gemaach ginn. Formation professionelle ass iwwert en anert Gesetz gereegelt

- Gesetz ass NACH NET gestëmmt an ass NACH NET AKRAAFTGETRUEDEN

- Et sinn nach keng genau Informatiounen raus wini et gestëmmt gëtt oder akraaft trëtt mee et wärt nach dëst Joer sinn

Subcategories